Základné informácie o detskej jazykovej škole - DAISIES

Jazyková škola DAISIES bola založená v školskom roku 2000/2001 a vstupuje do ďalšieho roku svojej existencie. O kvalite vyučovania na našej škole svedčí množstvo spokojných študentov, ktorých počet sa v budúcom roku ešte zvýši.

Vyučovacie jazyky:

- angličtina
- nemčina
- francúzština
- ruština
- taliančina
- španielčina

Jazyková škola Daisies zaškoluje:
1. deti predškolského veku od 4 rokov,
2. žiakov základných škôl,
3. žiakov základných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími problémami.
 
Študijné skupiny sú v počte maximálne 6 žiakov

ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA

Vyučovací čas:
1. zmena: 15:00 - 15:45 hod.
2. zmena: 15:50 - 16:35 hod.

PRIEBEH VYUČOVANIA

Štúdium jednej jazykovej úrovne trvá dva školské roky. Zaradenie do štúdijnej skupiny príslušnej vedomostnej úrovne je možné a základe jazykového testu, ktorým si žiaci sami overujú svoje vedomosti.

Štúdiom v JŠ Daisies je možné získať jednu z uvedených jazykových úrovní:

1. začiatočná
2. základná
3. nižšia stredná
4. stredná
5. vyššia stredná
6. pokročilá

Skupinová výučba sa koná dvakrát týždenne po 45 minút.

Skupina detí predškolského veku, prvého a druhého ročníka základnej školy sa vyučuje dvakrát týždenne po 45 minút.
Za vstupný test sa v JŠ Daisies neplatí.

JŠ Daisies garantuje:

- efektívne štúdium v mini skupinách podľa vlastného rozhodnutia s maximálnym počtom 6 žiakov,
- vstupné testy bezplatne,
- kvalifikovaných vyučujúcich a zahraničných lektorov,
- kvalitnú prípravu na zvládnutie jazykových testov,
- atraktívne vyučovanie a profesionálny prístup vyučujúcich,
- vyučovanie zamerané na zvládnutie praktickej komunikácie,
- individuálny prístup k študentom,
- priateľskú študijnú atmosféru v príjemnom prostredí.

Dajte svojmu dieťaťu šancu byť lepším.

Teší sa na vás Mgr. Janette Mrižová, riaditeľka školy
a kolektív vyučujúcich.