Výučba v materských školách

Pod vedením  kvalifikovanej vyučujúcej špecializujúcej sa na danú vekovú skupinu sa deti naučia prirodzeným spôsobom v cudzom jazyku reagovať v konkrétnych životných situáciách. Hravou formou za pomoci nezbedného kocúrika menom Cookie zvládnu základnú slovnú zásobu v tematických okruhoch: priatelia, počasie, oblečenie, hračky, zvieratká, ľudské telo,  rozoznávanie farieb, jedlo, počítanie, rodina a podobne.  Navyše sa deti venujú téme Vianoc, Veľkej noci, narodeninám a iným sviatkom. Metódy výučby sú prispôsobené danej vekovej skupine a zahŕňajú memorovanie slovnej zásoby formou krátkych riekaniek, rýmovačiek a piesní, hier a krátkych príbehov. Navyše si deti rôznymi hrami precvičujú jemnú motoriku, pamäť, koordináciu pohybu oka a ruky, učia sa spolupracovať vo dvojiciach i kolektíve.
Detská jazyková škola Daisies už niekoľko rokov úspešne spolupracuje s materskými školami v meste Sliač. Referencie je možné získať u riaditeliek MŠ Cikkerova Sliač na č.t. 045 5442 456, v MŠ Pionierska Sliač na t.č. 045 5442 223 a v MŠ Prachatická Zvolen na t.č. 045 536 0087.
Vyučovacia hodina trvá 30 minút a vyučuje sa spravidla 1krát týždenne v skorších popoludňajších hodinách. Minimálny počet detí na otvorenie kurzu je 10.
Pokiaľ máte záujem o vyučovanie vo vašej MŠ kontaktujte nás prosím na č.t. 0910 510 120.