Štúdium v zahraničí

NOVINKA!

Od školského roku 2011 je možné študovať anglický jazyk

v partnerských jazykových školách v Kanade.