Skúšky a certifikáty

Jazyková škola Interlinguacentrum úspešne pôsobí na trhu od roku 2009 ako nasledujúci stupeň jazykového vzdelania po detskej jazykovej škole Daisies, ktorá bola založená v roku 2000. Interlinguacentrum pripravuje študentov na úspešné zvládnutie štátnej jazykovej skúšky, maturitnej skúšky ako aj medzinárodných certifikátov FCE, CAE a IELTS. Po úspešnom zvládnutí koncoročného testu, ktorý je podmienkou zápisu do vyššieho ročníka (70% zvládnutého učiva 70 % účasti v kurze) škola vystaví Certifikát o absolvovaní štúdia v príslušnej úrovni.