Poslanie

Vyučovanie cudzích jazykov je založené na budovaní vzťahu s klientmi a poznaní ich potrieb. Radi Vás motivujeme a teší nás, keď Vašimi pokrokmi motivujete aj Vy nás. Budeme radi, ak sa cudzí jazyk, ktorý sa potrebujete učiť, stane aj naším pričinením súčasťou Vášho profesionálneho i osobného života.

Výučba u nás zaručuje integrované rozvíjanie všetkých jazykových zručností (hovorenie, počúvanie, čítanie, písanie) za súčasného napredovania v oblasti jazykových prostriedkov (gramatika, slovná zásoba, výslovnosť, pravopis). Nechýbajú hry, simulované situácie a množstvo aktuálneho doplnkového materiálu z rôznych zdrojov.

Pár dobrých dôvodov, prečo študovať cudzí jazyk práve u nás:

1. individuálny prístup vyučujúcich  k Vašim študijným potrebám – kurzy šité na mieru potrebám študentov,

2. nadväznosť a kontinuita výučby – štúdiom môžete plynule nadviazať na ukončené vzdelanie na úrovni ZŠ, stredných škôl, doplniť chýbajúce učivo, utvrdiť problémové učivo

3. dôkladná a systematická príprava na maturitnú skúšku a uznávané medzinárodné certifikáty FCE, CAE a IELTS

4. študijný materiál Vám poskytneme so zľavou od distribútora aj s bohatými doplnkovými materiálmi

5. príjemné študijné prostredie v novo vybudovaných priestoroch