Otestujte sa ...

Anglický jazyk

Test:

Vstupný test z Angického jazyka deti >> AJ_vstupný_test.pdf

Správne odpovede >>  správne_odpovede_AJ

Vstupný test z Angického jazyka dospelí >> Rozdelovaci_test_ILC.pdf

Správne odpovede >>  Rozdeľovací test ILC - správne odpovede

Zaradenie do úrovní podľa testu >>

Nemecký jazyk

Test:

Vstupný test z Nemeckého jazyka - deti >> NJ - vstupný test

Správne odpovede >> Správne odpovede NJ - deti

Vstupný test z Nemeckého jazyka >> NJ_vstupný_test.pdf

Správne odpovede >> správne_odpovede_NJ

Francúzsky jazyk

Test:

Vstupný rozdeľovací test deti >> FR_rozdeľovaci_test_deti.pdf

Správne odpovede >> správne_odpovede_rozdeľovaci_test_deti.pdf

Vstupný rozdeľovací test dospelí >> FR_rozdeľovaci_test_dospeli.pdf

Správne odpovede >> správne_odpovede_rozdeľovaci_test_dospeli.pdf

Španielsky jazyk

Test:

Vstupný rozdeľovací test deti >> rozdeľovaci_test_deti.pdf

Vstupný rozdeľovací test dospelí >> rozdeľovaci_test_dospeli.pdf

Správne odpovede >> správne_odpovede_rozdeľovacie_testy.pdf