< script type="text/javascript" src="Data/762/Cache/Script/custom_b1e6fb46.js">

Novinky

Konverzačný kurz AJ pre žiakov ZŠ.

Konverzačný kurz AJ pre žiakov ZŠ.

Počas letných prázdnin sme pre žiakov ZŠ pripravili konverzačný kurz, ktorý sa bude konať vždy v stredu od 15.00 - 16.00 hod.Účasť je nutné zahlásiť na číslo tel.: 0910510120 do 10.00 hod.

Konverzačný kurz AJ pre študentov SŠ a dospelých.

Konverzačný kurz AJ pre študentov SŠ a dospelých.

Počas letných prázdnin sme pre študentov SŠ a dospelých pripravili konverzačný kurz AJ, ktorý sa bude konať vždy v stredu od 16.45 do 18.15 hod.Účasť je nutné zahlásiť na číslo tel.: 0910510120 do 10.00 hod.

Konverzačný kurz AJ pre žiakov 8.a 9.ročníka ZŠ.

Letné aktivity ILC

Po našej niekoľkoročných skúsenostiach s vyučovaním AJ na ZŠ sme zistili, že žiaci sa učia mnoho gramatiky, ktorú ale konečnom dôsledku nevedia použiť v praktických životných situáciách. Zostavili sme preto kurz konverzácie v AJ, ktorý obsahuje veku primerané témy a zároveň sumarizuje a precvičuje preberané gramatické štruktúry, ale hlavne dopĺňa a rozvíja slovnú zásobu žiakov. Časová dotácia kurzu je 30 vyučovacích hodín za školský rok a bude sa konať 1krát týždenne. Výber z preberaných tém: music, sport, travelling, school, shopping, at the doctor´s, future career, indroducing myself and my family, my country. Kurz je vhodný ako príprava na štúdium na gymnáziách ale aj ostatných odborných stredných školách

Prípravný kurz k maturitnej skúške z anglického jazyka.

Letné aktivity jazykovej školy Daisies.

Aj tento školský rok sme pre budúcich maturantov z anglického jazyka pripravili kurz prípravy k maturitnej skúške. Kurz sa koná od októbra do mája. Časová dotácia je 60 hodín/ šk.rok Stretávať sa budeme 1 krát týždenne po 2 vyučovacie hodiny. Na každom stretnutí 1 hodinu budeme venovať precvičovaniu jazykových zručností potrebných k písomnej časti maturitnej skúšky – čítanie textu s danými úlohami, písanie esejí na rôzne témy, precvičovaniu gramatických štruktúr, počúvaniu s danými úlohami a hovoreniu – riešeniu problémových situácií. Druhá hodina bude zameraná na zoskupenie slovnej zásoby na danú tému a preberaniu konkrétnych maturitných okruhov a otázok. Po zložení písomnej časti skúšky budú obidve hodiny venované príprave na ústnu časť maturitnej skúšky. Po absolvovaní tohto prípravného kurzu budúci maturanti ľahšie zvládnu dané úlohy a budú plynulejší v ústnom prejave. Preto neváhajte a registrujte sa do konca septembra interling.c@gmail.com.


Stránky: « 1 »