< script type="text/javascript" src="Data/762/Cache/Script/custom_b1e6fb46.js">

Novinky

Zápis do jazykových kurzov na školský rok 2018/2019.

zápis do jazykových kurzov na školský rok 2018/2019.

Zápis na šk.rok 2018/2019 prebieha 3.-21.septembera 2018 15:00-17:00 hod počas pracovných dníMilí študenti v tomto školskom roku sme pre Vás pripravili novú koncepciu našej jazykovej školy. Na základe požiadaviek študentov v študijnej skupine bude maximálne 6 študentov, ktorých počet si volíte Vy sami. Veríme, že budete s novinkami spokojní a prispejú k lepšej efektivite procesu učenia sa cudzieho jazyka.

Konverzačný kurz AJ pre žiakov ZŠ.

Konverzačný kurz AJ pre žiakov ZŠ.

Počas letných prázdnin sme pre žiakov ZŠ pripravili konverzačný kurz, ktorý sa bude konať vždy v stredu od 15.00 - 16.00 hod.Účasť je nutné zahlásiť na číslo tel.: 0910510120 do 10.00 hod.

Konverzačný kurz AJ pre študentov SŠ a dospelých.

Konverzačný kurz AJ pre študentov SŠ a dospelých.

Počas letných prázdnin sme pre študentov SŠ a dospelých pripravili konverzačný kurz AJ, ktorý sa bude konať vždy v stredu od 16.45 do 18.15 hod.Účasť je nutné zahlásiť na číslo tel.: 0910510120 do 10.00 hod.

Konverzačný kurz AJ pre žiakov 8.a 9.ročníka ZŠ.

Letné aktivity ILC

Po našej niekoľkoročných skúsenostiach s vyučovaním AJ na ZŠ sme zistili, že žiaci sa učia mnoho gramatiky, ktorú ale konečnom dôsledku nevedia použiť v praktických životných situáciách. Zostavili sme preto kurz konverzácie v AJ, ktorý obsahuje veku primerané témy a zároveň sumarizuje a precvičuje preberané gramatické štruktúry, ale hlavne dopĺňa a rozvíja slovnú zásobu žiakov. Časová dotácia kurzu je 30 vyučovacích hodín za školský rok a bude sa konať 1krát týždenne. Výber z preberaných tém: music, sport, travelling, school, shopping, at the doctor´s, future career, indroducing myself and my family, my country. Kurz je vhodný ako príprava na štúdium na gymnáziách ale aj ostatných odborných stredných školách

Prípravný kurz k maturitnej skúške z anglického jazyka.

Letné aktivity jazykovej školy Daisies.

Aj tento školský rok sme pre budúcich maturantov z anglického jazyka pripravili kurz prípravy k maturitnej skúške. Kurz sa koná od októbra do mája. Časová dotácia je 60 hodín/ šk.rok Stretávať sa budeme 1 krát týždenne po 2 vyučovacie hodiny. Na každom stretnutí 1 hodinu budeme venovať precvičovaniu jazykových zručností potrebných k písomnej časti maturitnej skúšky – čítanie textu s danými úlohami, písanie esejí na rôzne témy, precvičovaniu gramatických štruktúr, počúvaniu s danými úlohami a hovoreniu – riešeniu problémových situácií. Druhá hodina bude zameraná na zoskupenie slovnej zásoby na danú tému a preberaniu konkrétnych maturitných okruhov a otázok. Po zložení písomnej časti skúšky budú obidve hodiny venované príprave na ústnu časť maturitnej skúšky. Po absolvovaní tohto prípravného kurzu budúci maturanti ľahšie zvládnu dané úlohy a budú plynulejší v ústnom prejave. Preto neváhajte a registrujte sa do konca septembra interling.c@gmail.com.


Stránky: « 1 »