Lektori

Náš lektorský zbor tvoria učitelia plne kvalifikovaní pre vyučovanie cudzieho jazyka. Už tretí rok u nás pôsobí zahraničný lektor z Veľkej Británie.

Učitelia:

Mgr. Jitka Šimšíková
viac info >>

Mgr. Putnoková Eva
viac info >>

Mgr. Petruňová Zuzana
viac info >>