Kariéra

Slovak version:

JŠ Daisies hľadá

1. kvalifikovanú vyučujúcu anglického jayka (Bc.)pre deti predškolského veku

2. kvalifikovanú vyučujúcu francúzskeho jazyka

Predchádzajúca prax a živnostenský list sú výhodou. Žiadosti posielajte na interling.c@gmail.comInter Lingua Centrum ponúka spoluprácu kvalifikovaným lektorom anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho a talianskeho jazyka.

Požadujeme:
- splnenie kvalifikačných štandardov
- entuziastický prístup k práci
- priateľský prístup k študentom.

Ponúkame:
- zaujímavé finančné ohodnotenie
- príjemné pracovné prostredie
- prácu v príjemnom kolektíve.

Kontakt:
Mgr. Janette  Mrižová – riaditeľka
Tel. číslo +421 910 510 120
              
Engish version:

Inter Lingua Centrum offers job position to qualified teachers of English, German, French, Spanish, Italian language.

We require:
- full qualifications
- enthusiastic way of teaching
- friendly attitude to students.

We offer:
- interesting financial evaluation
- a nice work place and friendly staff.

Contact:
Mgr. Janette Mrižová – director
Phone number +421 910 510 120