ERASMUS+

eu

V roku 2018 sa naša škola stala úspešným žiadateľom o grant EU mobilita KA 1. 30.júna - 13.júla 2019 sa 2 lektorky Mgr. Janette Mrižová a Mgr.Viera Turianska z našej jazykovej školy zúčastnili mobility u partnerskej organizácie Pilgrims so sídlom v Canterbury.

Náš projekt pod názvom "Zlepšenie kvality vyučovania a zvýšenie motivácie lektorov a študentov" nám umožnil zúčastniť sa na metodických jazykových kurzoch a zlepšiť si tak svoje jazykové kompetencie, naučiť sa množstvo inovatívnych a kreatívnych metód, ako študentov zaujať a naučiť nové poznatky hravou, nenútenou formou. Spoznali sme nových kolegov, ktorí sú pre nás inšpiráciu v práci na nových medzinárodných projektoch.

S nezabudnuteľnými zážitkami, ako aj novými poznatkami o inovatínych metódach vyučovania cudzích jazykov sa s Vami radi podelíme na seminári počas Dňa otvorených dverí a zároveň Európskeho dňa jazykov 26.9.2019 od 15:00-16:30 hod v budove našej školy , kde ste všetci srdečne vítaní.

Metodická príručka aktivít

Seminár

Dňa 26.9.2019 sa na našej škole pri príležitosti Európskeho dňa jazykov uskutočnil pracovný seminár, na ktorom účastníčky mobility Mgr. Janette Mrižová a Mgr. Viera Turianska prezentovali svoj pobyt a účastníkov seminára oboznámili s inovatívnymi metódami vo výučbe cudzích jazykov. Účastníkom seminára bola prezentovaná Metodická príručka aktivít, ktorá je dostupná na stiahnutie na našej stránke našej školy.

Cieľom seminára bola nie len šírenie výstupov projektu, ale aj návod, ako postupovať pri tvorbe prihlášky na Európsky projekt. Účastníci si vymenili skúsenosti s prípravou a realizáciou podobných projektov, ako aj záverečnými fázami projektu - písanie záverečnej správy. Dozvedeli sme sa množstvo zaujímavých a podnetných informácií a nadviazali nové kontakty na spoluprácu pri tvorbe ďalších podobných projektov.