Francúzsky jazyk - začiatočná úroveň

Názov učebnice: FORUM1

Francúzsky jazyk  pre študentov SŠ a dospelých  úroveň začiatočná

dotácia 130 hodín/45min za školský rok