Ruský jazyk - začiatočná úroveň

Názov učebnice Raduga

Ruský jazyk pre študentov SŠ a dospelých  úroveň začiatočná

Dotácia 134 hodín/45min za školský rok