Novinky

Konzultačné hodiny a registrácia do letných kurzov a Denného tábora

Konzultačné hodiny a registrácia do letných kurzov a Denného tábora

od 30.6.2015 do 1.9.2015 na tel. čísle: 0910 510120, alebo na interling.c@gmail.com. Prajeme vám príjemné prežitie letných prázdnin.

Mgr.Janette Mrižová, riaditeľka

JŠ Interlinguacentrum s.r.o.

Daisies – detská jazyková škola

Zápis do jazykových kurzov na školský rok 2015/2016.

zápis

Milí študenti v tomto školskom roku sme pre Vás pripravili novú koncepciu našej jazykovej školy. Na základe požiadaviek študentov v študijnej skupine bude maximálne 6 študentov, ktorých počet si volíte Vy sami. Veríme, že budete s novinkami spokojní a prispejú k lepšej efektivite procesu učenia sa cudzieho jazyka.


Konverzačný kurz AJ pre žiakov 8.a 9.ročníka ZŠ.

Letné aktivity ILC

Po našej niekoľkoročných skúsenostiach s vyučovaním AJ na ZŠ sme zistili, že žiaci sa učia mnoho gramatiky, ktorú ale konečnom dôsledku nevedia použiť v praktických životných situáciách. Zostavili sme preto kurz konverzácie v AJ, ktorý obsahuje veku primerané témy a zároveň sumarizuje a precvičuje preberané gramatické štruktúry, ale hlavne dopĺňa a rozvíja slovnú zásobu žiakov. Časová dotácia kurzu je 30 vyučovacích hodín za školský rok a bude sa konať 1krát týždenne. Výber z preberaných tém: music, sport, travelling, school, shopping, at the doctor´s, future career, indroducing myself and my family, my country. Kurz je vhodný ako príprava na štúdium na gymnáziách ale aj ostatných odborných stredných školách

Prípravný kurz k maturitnej skúške z anglického jazyka.

Letné aktivity jazykovej školy Daisies.

Aj tento školský rok sme pre budúcich maturantov z anglického jazyka pripravili kurz prípravy k maturitnej skúške. Kurz sa koná od októbra 2015 do mája 2016. Časová dotácia je 60 hodín/ šk.rok Stretávať sa budeme 1 krát týždenne po 2 vyučovacie hodiny. Na každom stretnutí 1 hodinu budeme venovať precvičovaniu jazykových zručností potrebných k písomnej časti maturitnej skúšky – čítanie textu s danými úlohami, písanie esejí na rôzne témy, precvičovaniu gramatických štruktúr, počúvaniu s danými úlohami a hovoreniu – riešeniu problémových situácií. Druhá hodina bude zameraná na zoskupenie slovnej zásoby na danú tému a preberaniu konkrétnych maturitných okruhov a otázok. Po zložení písomnej časti skúšky budú obidve hodiny venované príprave na ústnu časť maturitnej skúšky. Po absolvovaní tohto prípravného kurzu budúci maturanti ľahšie zvládnu dané úlohy a budú plynulejší v ústnom prejave. Preto neváhajte a registrujte sa do konca septembra 2015 interling.c@gmail.com.Stránky: « 1 »